torsdag 4 november 2010

Tankar kring "Mötesplats Skola" och "Skolforum 2010"

Få pedagoger fick väl som jag chansen att besöka båda skolornas mässor. Först vill jag rikta ett stort tack till Fredrik Ringström och ATEA för att de bjöd med mig till Göteborg och "Mötesplats Skola 2011". Höjdpunkten där var förstås TeachMeet där vi bjöds på spännande och nytänkande pedagogiska idéer, mingel och tilltugg. I övrigt hade inte Göteborg mycket att komma med. Visst, det var säkert intressanta föreläsningar och många spännande företag ställde ut i sina montrar, men jag saknade den där känslan av att som pedagog kunna komma och lära sig nya saker, inspireras och komma därifrån med en känsla av att ha uppdaterat sig och lärt sig nya saker. Jag saknade öppna föreläsningar, workshops, seminarier utan krav, heta hörnet där vem som helst kan berätta om sina idéer och sin undervisning.

Något av detta som jag i Göteborg saknade så mycket fann jag på Skolforum i Stockholm. Företag som bjuder in oss pedagoger och lockar med gratis inträde. IKT-scenen där en mer avslappnad stämning rådde och vem som helst kunde komma och gå. Det var dock fortfarande alldeles för mycket säljstämning och för lite pedagogiskt växthus...

I Göteborg där jag alltså var med företaget ATEA som erbjuder 1:1 och skolportalslösningar till skolor och kommuner kom jag på att det saknas en hel yrkesgrupp för att dessa fantastiska tekniska plattformar och förnyelse av pedagogiken ska äga rum. En yrkesgrupp som jag skulle kunna kalla tekniska inspiratörer.

Tekniska inspiratörer borde kunna ingå i varje skolpaket som erbjuds av företag som t.ex. ATEA. Tekniskt kunniga pedagoger som vet hur den hårdvara och mjukvara företagen erbjuder fungerar och vilka möjligheter den erbjuder. Pedagogerna som jobbar ute i skolorna har enormt varierande kunskap om detta och för att den utrustning skolorna får ta del av ska komma till sin rätt behöver dessa tekniska inspiratörer finnas med på skolan regelbundet kanske i flera år efter det att systemen införts. Jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt som att säga att de tekniska inspiratörerna borde finnas på alla skolor som kör 1:1 eller har för avsikt att ligga steget före när det handlar om IKT. Problemet är att skolan inte har råd att anställa dem. Företagen som erbjuder denna typ av lösningar med hyresavtal på datorer o.s.v. skulle kanske tjäna på att kunna erbjuda detta.

Inga kommentarer: